Mã bưu điện Quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

Quận Tân Phú là quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Quận Tân Phú thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện Quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh: 72000

1

Bưu Cục Trung tâm quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72000

2

Quận ủy quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72001

3

Hội đồng nhân dân quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72002

4

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72003

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72004

6

Phường Hoà Thạnh quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72006

7

Phường Tân Thành quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72007

8

Phường Tân Sơn Nhì quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72008

9

Phường Tây Thạnh quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72009

10

Phường Sơn Kỳ quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72010

11

Phường Tân Quý quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72011

12

Phường Phú Thọ Hoà quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72012

13

Phường Phú Thạnh quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72013

14

Phường Hiệp Tân quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72014

15

Phường Tân Thới Hoà quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72015

16

Phường Phú Trung quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72016

17

Bưu Cục Phát Tân Phú quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72050

18

Bưu Cục Phát TTDVKH Gia Định 2 quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72051

19

Bưu Cục KHL Tân Quý quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72052

20

Bưu Cục TMĐT Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72053

21

Bưu Cục Gò Dầu quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72054

22

Bưu Cục Tây Thạnh quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72055

23

Bưu Cục KCN Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72056

24

Bưu Cục Phú Thọ Hòa quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

72057