Mã bưu điện Quận 5 TP.HCM

Quận 5 là một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện quận 5 thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-tp-ho-chi-minh

Mã bưu điện quận 5 thành phố Hồ Chí Minh: 72700

1

Bưu Cục Trung tâm quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72700

2

Quận ủy quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72701

3

Hội đồng nhân dân quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72702

4

Ủy ban nhân dân quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72704

6

Phường 8 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72706

7

Phường 7 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72707

8

Phường 1 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72708

9

Phường 2 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72709

10

Phường 3 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72710

11

Phường 4 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72711

12

Phường 9 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72712

13

Phường 12 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72713

14

Phường 11 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72714

15

Phường 15 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72715

16

Phường 14 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72716

17

Phường 13 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72717

18

Phường 10 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72718

19

Phường 6 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72719

20

Phường 5 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72720

21

Bưu Cục Phát Quận 5 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72750

22

Bưu Cục Phát Trung Tâm 3 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72751

23

Bưu Cục Phát Quận 11 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72752

24

Bưu Cục Phát Quận 6 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72753

25

Bưu Cục TTDVKH Chợ Lớn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72754

26

Bưu Cục Phát Quận 8 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72755

27

Bưu Cục KHL Chợ Lớn 1 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72756

28

Bưu Cục Nguyễn Tri Phương quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72757

29

Bưu Cục Nguyễn Duy Dương quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72758

30

Bưu Cục Nguyễn Trãi quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72759

31

Bưu Cục Lê Hồng Phong quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72760

32

Bưu Cục Hung Vương quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

72761