Mã bưu điện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

Cần Giờ là huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh tại đây >>>http://tinyurl.com/ma-buu-dien-tp-ho-chi-minh

Mã bưu điện huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh: 73300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73300

2

Huyện ủy huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73301

3

Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73302

4

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73304

6

Thị Trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73306

7

Xã Long Hòa huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73307

8

Xã Thạnh An huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73308

9

Xã Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73309

10

Xã Bình Khánh huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73310

11

Xã An Thới Đông huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73311

12

Xã Ly Nhơn huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73312

13

Bưu Cục Phát Cần Giờ huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73350

14

Bưu Cục Phát Bình Khánh huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73351

15

Bưu Cục Cần Thạnh huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73352

16

Bưu Cục 30/4 huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73353

17

Bưu Cục Bình Khánh huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

73354