Mã bưu điện Quận 3 TP.HCM

Quận 3 là một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện quận 3 thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện quận 3 thành phố Hồ Chí Minh: 72400

1

Bưu Cục Trung tâm Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72400

2

Quận ủy Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72401

3

Hội đồng nhân dân Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72402

4

Ủy ban nhân dân Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72404

6

Phường 5 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72406

7

Phường 6 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72407

8

Phường 8 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72408

9

Phường 14 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72409

10

Phường 12 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72410

11

Phường 11 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72411

12

Phường 13 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72412

13

Phường 10 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72413

14

Phường 9 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72414

15

Phường 7 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72415

16

Phường 4 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72416

17

Phường 3 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72417

18

Phường 2 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72418

19

Phường 1 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72419

20

Bưu Cục Phát Quận 3 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72450

21

Bưu Cục Vườn Xoài Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72451

22

Bưu Cục Nguyễn Văn Trôi Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72452

23

Bưu Cục Bàn Cờ Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

72453