Biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật mới nhất

Biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật mới nhất được áp dụng bắt đầu từ ngày 15/7/2023 theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP. Doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan hải quan cần lưu ý để áp dụng đúng mức thuế suất ưu đãi mới đối với từng hàng hóa nhập khẩu. Dưới đây là một số thông tin về biểu thuế xuất nhập khẩu cho mọi người tham khảo.

Biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật mới nhất năm 2023

Biểu thuế xuất nhập khẩu là gì?

Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào các loại hàng hóa được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam, độc lập trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam và các nước trên thế giới. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện được nhiều doanh nghiệp tổ chức hành nghề liên quan xuất nhập khẩu quan tâm. Đây là loại thuế có vai trò đặc biệt và nhiều điểm đặc biệt cần chú ý

Biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật 7/2023

Nội dung cập nhật ngày 11/07/2023 bao gồm:

a. Biểu thuế nhập khẩu thông thường theo Quyết định số 15/2023/QĐ-TTG

b. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP

c. Biểu thuế xuất khẩu theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP

d. Giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

e. Chính sách quản lý hàng hóa mới của Chính phủ và các Bộ, Ngành

Nội dung cập nhật ngày 12/07/2023 bao gồm:

a. Cột thuế suất thuế GTGT và cột “Giảm VAT” để giảm thiểu tối đa việc phải tra cứu đến các phụ lục.

b. Bổ sung cột: “Chi tiết giảm VAT”

c. 3 phụ lục I, II, IIIa, IIIb tích hợp trong file Biểu thuế

Để tìm hiểu về biểu thuế xuất nhập khẩu online mọi người có thể truy cập vào 2 đường dẫn sau:

Link online: 

Biểu thuế XNK cập nhật ngày 11/07/2023

Biểu thuế XNK cập nhật ngày 12/07/2023

Link tải file Excel: Biểu thuế XNK cập nhật tháng 11/07/2023

Nội dung trong file biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 (đã cập nhật tháng 7/2023)

– Danh mục hàng hóa Xuất nhập khẩu theo quy định hiện hành
– Thông tin tra cứu trên biểu thuế gồm các nghiệp vụ: Biểu thuế Xuất khẩu, Biểu thuế Nhập khẩu thông thường, Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 12 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt, XK ưu đãi của Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương.
– Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
– Tổng hợp 55 loại chính sách quản lý áp dụng với hàng hóa xuất nhập khẩu vào thị trường Việt Nam áp dụng theo từng mặt hàng.

Giải thích các ký hiệu trong biểu thuế xuất nhập khẩu

Khi nhìn vào biểu thuế nếu tra mặt hàng gióng qua cột thuế VAT sẽ thấy thuế xuất có ký hiện (*) tại cột Biểu thuế giá trị gia tăng tức là các mặt hàng thuộc đối tượng trên không chịu thuế giá trị gia tăng.

⇒ Ký hiệu (5) tại cột biểu thuế quy định cho các mặt hàng thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế VAT là 5% ở khâu nhập khẩu, sản xuất hay kinh doanh thương mại. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ bán mủ cao su thiên nhiên sơ chế cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại và thuộc đối tượng áp dụng áp dụng thuế suất giá trị gia tăng là 5%.

=> Ký hiệu (*,5) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng là không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu tự sản xuất, đánh bắt bán ra, ở khâu nhập khẩu và áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp được nêu tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC.

⇒ Ký hiệu (*,10) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng là vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác (nhóm 71.08) thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu nhưng phải chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

⇒ Ký hiệu (*) tại các cột thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.