Mã bưu điện Yên Bình tỉnh Yên Bái

Yên Bình là huyện thuộc tỉnh Yên Bái có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Yên Bái mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Yên Bình thuộc tỉnh Yên Bái cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Yên Bá mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện huyện Yên Bình: 33200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33200

2

Huyện ủy huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33201

3

Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33202

4

Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33204

6

Thị Trấn Yên Bình huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33206

7

Xã Vĩnh Kiên huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33207

8

Xã Yên Bình huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33208

9

Xã Bạch Hà huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33209

10

Xã Vũ Linh huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33210

11

Xã Phúc An huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33211

12

Xã Yên Thành huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33212

13

Xã Xuân Lai huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33213

14

Xã Mỹ Gia huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33214

15

Xã Cẩm Nhân huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33215

16

Xã Tích Cốc huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33216

17

Xã Xuân Long huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33217

18

Xã Ngọc Chấn huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33218

19

Xã Phúc Ninh huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33219

20

Xã Tân Nguyên huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33220

21

Xã Bảo Ái huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33221

22

Xã Mông Sơn huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33222

23

Xã Cẩm Ân huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33223

24

Xã Tân Hương huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33224

25

Xã Đại Đồng huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33225

26

Xã Phú Thịnh huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33226

27

Xã Văn Lãng huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33227

28

Xã Thịnh Hưng huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33228

29

Xã Đại Minh huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33229

30

Xã Hán Đà huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33230

31

Thị Trấn Thác Bà huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33231

32

Bưu Cục Phát Yên Bình huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33250

33

Bưu Cục Km9 huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33251

34

Bưu Cục Cảm Ân huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33252

35

Bưu Cục Cát Lem huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33253

36

Bưu Cục Thác Bà huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33254

37

BĐVHX Cẩm Nhân 1 huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

33255