Mã bưu điện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

Văn Chấn là huyện thuộc tỉnh Yên Bái có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Yên Bái mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Văn Chấn thuộc tỉnh Yên Bái cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Yên Bái  mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Zip Postal Code Vietnam

 

Mã bưu điện huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái:33800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33800

2

Huyện ủy huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33801

3

Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33802

4

Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33804

6

Xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33806

7

Xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33807

8

Xã An Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33808

9

Xã Suối Quyền huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33809

10

Xã Sùng Đô huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33810

11

Xã Nậm Mười huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33811

12

Xã Gia Hội huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33812

13

Xã Nậm Búng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33813

14

Xã Tú Lệ huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33814

15

Xã Nậm Lành huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33815

16

Xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33816

17

Thị Trấn Nông Trường Liên Sơn huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33817

18

Xã Nghĩa Sơn huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33818

19

Xã Sơn A huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33819

20

Xã Phù Nham huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33820

21

Thị Trấn Nông Trường Nghĩa Lộ huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33821

22

Xã Thanh Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33822

23

Xã Hạnh Sơn huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33823

24

Xã Phúc Sơn huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33824

25

Xã Thạch Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33825

26

Xã Đồng Khê huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33826

27

Thị Trấn Nông Trường Trần Phú huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33827

28

Xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33828

29

Xã Thượng Bằng La huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33829

30

Xã Minh An huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33830

31

Xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33831

32

Xã Bình Thuận huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33832

33

Xã Chấn Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33833

34

Xã Đại Lịch huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33834

35

Xã Suối Bu huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33835

36

Xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33836

37

Bưu Cục Phát Văn Chấn huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33850

38

Bưu Cục Thái Lão huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33851

39

Bưu Cục Đồng Khê huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33852

40

Bưu Cục Ba Khe huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33853

41

Bưu Cục Mỵ huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

33854