Mã bưu điện Trấn Yên, Yên Bái

Trấn Yên là huyện thuộc tỉnh Yên Bái có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Yên Bái mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Trấn Yên thuộc tỉnh Yên Bái cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Yên Bái mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện huyện Trấn Yên: 33900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33900

2

Huyện ủy huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33901

3

Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33902

4

Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33904

6

Thị Trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33906

7

Xã Minh Quán huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33907

8

Xã Hòa Cuông huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33908

9

Xã Việt Thành huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33909

10

Xã Đào Thịnh huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33910

11

Xã Tân Đồng huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33911

12

Xã Báo Đáp huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33912

13

Xã Quy Mông huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33913

14

Xã Kiên Thành huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33914

15

Xã Hồng Ca huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33915

16

Xã Hưng Khánh huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33916

17

Xã Hưng Thịnh huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33917

18

Xã Việt Hồng huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33918

19

Xã Vân Hội huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33919

20

Xã Việt Cường huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33920

21

Xã Minh Quân huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33921

22

Xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33922

23

Xã Lương Thịnh huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33923

24

Xã Y Can huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33924

25

Xã Minh Tiến huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33925

26

Xã Nga Quán huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33926

27

Xã Cường Thịnh huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33927

28

Bưu Cục Phát Trấn Yên huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

33950