Mã bưu điện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

Trạm Tấu là huyện thuộc tỉnh Yên Bái có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Yên Bái mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Trạm Tấu thuộc tỉnh Yên Bái cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Yên Bái tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-yen-bai

Mã bưu điện huyện Trạm Tấu: 33600

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33600

2

Huyện ủy huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33601

3

Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33602

4

Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33604

6

Thị Trấn Trạm Tấu huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33606

7

Xã Hát Lừu huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33607

8

Xã Xà Hồ huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33608

9

Xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33609

10

Xã Pá Lau huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33610

11

Xã Túc Đán huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33611

12

Xã Bản Công huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33612

13

Xã Bản Mù huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33613

14

Xã Làng Nhì huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33614

15

Xã Tà Si Láng huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33615

16

Xã Phình Hồ huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33616

17

Xã Pá Hu huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33617

18

Bưu Cục Phát Trạm Tấu huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

33650