Mã bưu điện Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

Nghĩa Lộ là huyện thuộc tỉnh Yên Bái có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Yên Bái mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Yên Bái cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Yên Bái mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện huyện Nghĩa Lộ: 33700

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33700

2

Thị ủy thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33701

3

Hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33702

4

Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33704

6

Phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33706

7

Xã Nghĩa Lợi thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33707

8

Xã Nghĩa Phúc thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33708

9

Phường Pú Trạng thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33709

10

Xã Nghĩa An thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33710

11

Phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33711

12

Phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33712

13

Bưu Cục Phát Nghĩa Lộ thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

33750