Mã bưu điện Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên là huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Vĩnh Phúc mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-vinh-phuc

Mã bưu điện huyện Vĩnh Yên: 15100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15100

2

Thành ủy thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15104

6

Phường Tích Sơn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15106

7

Phường Đống Đa thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15107

8

Phường Ngô Quyền thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15108

9

Phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15109

10

Phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15110

11

Xã Định Trung thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15111

12

Phường Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15112

13

Phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15113

14

Xã Thanh Trù thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15114

15

Bưu Cục Phát Vĩnh Yên thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15150

16

Bưu Cục KHL Vĩnh Phúc thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15151

17

Bưu Cục KHL Vĩnh Yên thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15152

18

Bưu Cục Phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15153

19

Bưu Cục Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15154

20

Bưu Cục Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15155

21

Bưu Cục Hệ 1 Vĩnh Phúc thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

15199