Mã bưu điện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

Long Hồ là huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Vĩnh Long mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Long Hồ thuộc tỉnh Vĩnh Long cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Vĩnh Long tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-vinh-long

Mã bưu điện huyện Long Hồ : 85200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85200

2

Huyện ủy huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85201

3

Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85202

4

Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85204

6

Thị Trấn Long Hồ huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85206

7

Xã Thanh Đức huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85207

8

Xã Bình Hòa Phước huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85208

9

Xã Đồng Phú huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85209

10

Xã Hòa Ninh huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85210

11

Xã An Bình huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85211

12

Xã Long Phước huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85212

13

Xã Phước Hậu huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85213

14

Xã Tân Hạnh huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85214

15

Xã Thạnh Quới huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85215

16

Xã Phú Quới huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85216

17

Xã Hòa Phú huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85217

18

Xã Lộc Hòa huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85218

19

Xã Phú Đức huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85219

20

Xã Long An huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85220

21

Bưu Cục Phát Long Hồ huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85250

22

Bưu Cục KCN Hoà Phú huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

85251