Mã bưu điện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

Bình Tân là huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Vĩnh Long mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bình Tân thuộc tỉnh Vĩnh Long cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Vĩnh Long tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-vinh-long

Mã bưu điện huyện Bình Tân : 85400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85400

2

Huyện ủy huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85401

3

Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85402

4

Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85404

6

Xã Tân Quới huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85406

7

Xã Thành Lợi huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85407

8

Xã Mỹ Thuận huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85408

9

Xã Nguyên Văn Thảnh huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85409

10

Xã Thành Trung huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85410

11

Xã Thành Đông huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85411

12

Xã Tân Thành huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85412

13

Xã Tân Hưng huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85413

14

Xã Tân Lược huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85414

15

Xã Tân An Thạnh huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85415

16

Xã Tân Bình huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85416

17

Bưu Cục Phát Bình Tân huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

85450