Mã bưu điện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

Sơn Dương là một huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Tuyên Quang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Sơn Dương thuộc tỉnh Tuyên Quang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện huyện Sơn Dương : 22700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22700

2

Huyện ủy huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22701

3

Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22702

4

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22704

6

Thị Trấn Sơn Dương huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22706

7

Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22707

8

Xã Lương Thiện huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22708

9

Xã Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22709

10

Xã Trung Yên huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22710

11

Xã Minh Thanh huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22711

12

Xã Bình Yên huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22712

13

Xã Tú Thịnh huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22713

14

Xã Thượng Ấm huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22714

15

Xã Vĩnh Lợi huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22715

16

Xã Cấp Tiến huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22716

17

Xã Đông Thọ huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22717

18

Xã Quyết Thắng huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22718

19

Xã Vân Sơn huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22719

20

Xã Hồng Lạc huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22720

21

Xã Sầm Dương huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22721

22

Xã Lâm Xuyên huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22722

23

Xã Tam Đa huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22723

24

Xã Hào Phú huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22724

25

Xã Chi Thiết huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22725

26

Xã Văn Phú huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22726

27

Xã Đồng Quý huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22727

28

Xã Phúc Ứng huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22728

29

Xã Thanh Phát huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22729

30

Xã Đông Lợi huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22730

31

Xã Phú Lương huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22731

32

Xã Đại Phú huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22732

33

Xã Sơn Nam huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22733

34

Xã Ninh Lai huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22734

35

Xã Thiện Kế huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22735

36

Xã Tuân Lộ huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22736

37

Xã Hợp Hòa huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22737

38

Xã Kháng Nhật huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22738

39

Bưu Cục Phát Sơn Dương huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22750

40

Bưu Cục Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22751

41

Bưu Cục Chợ Xoan huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22752

42

Bưu Cục Kim Xuyên huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22753

43

Bưu Cục Sơn Nam huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

22754

Những từ khóa hay tìm trong bài viết :