Mã bưu điện huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

Duyên Hải là huyện thuộc tỉnh Trà Vinh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Trà Vinh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Trà Vinh tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-tra-vinh

Mã bưu điện huyện Duyên Hải : 87700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87700

2

Huyện ủy huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87701

3

Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87702

4

Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87704

6

Thị Trấn Long Thành huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87706

7

Xã Đôn Xuân huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87707

8

Xã Đôn Châu huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87708

9

Xã Long Khánh huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87709

10

Xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87710

11

Xã Long Vĩnh huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87711

12

Xã Đông Hải huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87712

13

Bưu Cục Phát Duyên Hải huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87750