Mã bưu điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

Duyên Hải là thị xã thuộc tỉnh Trà Vinh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Trà Vinh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Trà Vinh tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-tra-vinh

Mã bưu điện thị xã Duyên Hải : 87600

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87600

2

Thị ủy thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87601

3

Hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87602

4

Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87604

6

Phường 1 thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87606

7

Phường 2 thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87607

8

Xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87608

9

Xã Long Hữu thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87609

10

Xã Long Toàn thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87610

11

Xã Dân Thành thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87611

12

Xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87612

13

Bưu Cục Phát Duyên Hải thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87650

14

Bưu Cục Long Hữu thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87651

15

Bưu Cục Dân Thành thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

87652