Mã bưu điện Càng Long tỉnh Trà Vinh

Càng Long là huyện thuộc tỉnh Trà Vinh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Trà Vinh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Càng Long thuộc tỉnh Trà Vinh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Trà Vinh mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện huyện Càng Long : 87200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87200

2

Huyện ủy huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87201

3

Hội đồng nhân dân huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87202

4

Ủy ban nhân dân huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87204

6

Thị Trấn Càng Long huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87206

7

Xã Nhị Long huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87207

8

Xã Đại Phước huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87208

9

Xã Nhị Long Phú huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87209

10

Xã Đức Mỹ huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87210

11

Xã Mỹ Cẩm huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87211

12

Xã An Trường A huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87212

13

Xã An Trường huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87213

14

Xã Tân Bình huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87214

15

Xã Tân An huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87215

16

Xã Huyền Hội huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87216

17

Xã Phương Thạnh huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87217

18

Xã Đại Phúc huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87218

19

Xã Bình Phú huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87219

20

Bưu Cục Phát Càng Long huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

87250