Mã bưu điện Tĩnh Gia Thanh Hóa

Tĩnh Gia là huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thanh Hóa mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa: 42700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42700

2

Huyện ủy huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42701

3

Hội đồng nhân dân huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42702

4

Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42704

6

Thị Trấn Tĩnh Gia huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42706

7

Xã Hải Hòa huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42707

8

Xã Ninh Hải huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42708

9

Xã Hải Nhân huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42709

10

Xã Định Hải huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42710

11

Xã Hải Lĩnh huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42711

12

Xã Tân Dân huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42712

13

Xã Hải An huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42713

14

Xã Triêu Dương huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42714

15

Xã Hải Ninh huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42715

16

Xã Hải Châu huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42716

17

Xã Thanh Thủy huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42717

18

Xã Thanh Sơn huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42718

19

Xã Ngọc Lĩnh huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42719

20

Xã Anh Sơn huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42720

21

Xã Hùng Sơn huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42721

22

Xã Các Sơn huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42722

23

Xã Phú Sơn huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42723

24

Xã Nguyên Bình huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42724

25

Xã Bình Minh huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42725

26

Xã Hải Thanh huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42726

27

Xã Hải Bình huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42727

28

Xã Xuân Lâm huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42728

29

Xã Phú Lâm huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42729

30

Xã Trúc Lâm huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42730

31

Xã Tùng Lâm huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42731

32

Xã Tân Trường huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42732

33

Xã Mai Lâm huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42733

34

Xã Tĩnh Hải huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42734

35

Xã Hải Yến huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42735

36

Xã Trường Lâm huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42736

37

Xã Hải Thương huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42737

38

Xã Hải Hà huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42738

39

Xã Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42739

43

Bưu Cục Phát Tĩnh Gia huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42750

40

Bưu Cục Chơ Kho huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42751

41

Bưu Cục Mai Lâm huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42752

42

Bưu Cục Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

42753