Mã bưu điện thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa là thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thanh Hóa mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện thành phố Thanh Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa: 40100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40100

2

Thành ủy thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40104

6

Phường Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40106

7

Phường Tào Xuyên thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40107

8

Xã Thiệu Dương thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40108

9

Phường Đông Cương thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40109

10

Phường Đông Thọ thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40110

11

Phường Trường Thi thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40111

12

Phường Nam Ngạn thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40112

13

Xã Hoằng Long thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40113

14

Xã Hoằng Anh thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40114

15

Xã Hoằng Lý thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40115

16

Xã Thiệu Khánh thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40116

17

Xã Thiệu Vân thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40117

18

Xã Đông Lĩnh thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40118

19

Phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40119

20

Phường Điện Biên thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40120

21

Phường Ba Đình thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40121

22

Phường Ngọc Trạo thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40122

23

Phường Lam Sơn thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40123

24

Phường Đông Hương thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40124

25

Phường Đông Hải thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40125

26

Xã Hoằng Quang thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40126

27

Xã Hoằng Đại thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40127

28

Xã Quảng Hưng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40128

29

Phường Đông Sơn thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40129

30

Phường Đông Vệ thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40130

31

Phường Quảng Thắng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40131

32

Phường Tân Sơn thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40132

33

Xã Đông Tân thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40133

34

Phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40134

35

Xã Đông Hưng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40135

36

Xã Đông Vinh thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40136

37

Xã Quảng Thịnh thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40137

38

Xã Quảng Thành thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40138

39

Xã Quảng Đông thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40139

40

Xã Quảng Phú thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40140

41

Xã Quảng Tâm thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40141

42

Xã Quảng Cát thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40142

43

Bưu Cục Phát Thanh Hóa 1 thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40150

44

Bưu Cục Phát Thanh Hóa 2 thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40151

45

Bưu Cục Phát Thanh Hóa 3 thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40152

46

Bưu Cục Ba Voi thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40153

47

Bưu Cục Cầu Tào thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40154

48

Bưu Cục Chơ Môi thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40155

49

Bưu Cục Đội Cung thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40156

50

Bưu Cục Đông Vệ thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40157

51

Bưu Cục Ga Thanh Hóa thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40158

52

Bưu Cục Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40159

53

Bưu Cục Hàng Đồng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40160

54

Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị 1 thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40161

55

Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị 2 thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40162

56

Bưu Cục Lai Thành thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40163

57

Bưu Cục Phú Sơn thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40164

58

Bưu Cục Hệ 1 Thanh Hoá thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

40199