Mã bưu điện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

Ngọc Lặc là huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thanh Hóa mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ngọc Lặc thuộc tỉnh Thanh Hóa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa: 41700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41700

2

Huyện ủy huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41701

3

Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41702

4

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41704

6

Thị Trấn Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41706

7

Xã Cao Ngọc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41718

8

Xã Cao Thịnh huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41710

9

Xã Đồng Thịnh huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41713

10

Xã Kiên Thọ huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41727

11

Xã Lam Sơn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41721

12

Xã Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41711

13

Xã Minh Sơn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41720

14

Xã Minh Tiến huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41722

15

Xã Mỹ Tân huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41717

16

Xã Ngọc Khê huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41707

17

Xã Ngọc Liên huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41712

18

Xã Ngọc Sơn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41708

19

Xã Ngọc Trung huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41709

20

Xã Nguyệt Ấn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41723

21

Xã Phúc Thịnh huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41726

22

Xã Phùng Giáo huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41724

23

Xã Phùng Minh huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41725

24

Xã Quang Trung huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41714

25

Xã Thạch Lập huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41716

26

Xã Thúy Sơn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41715

27

Xã Vân Âm huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41719

28

Bưu Cục Phát Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41750

29

Bưu Cục Phố Xi huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41751

30

Bưu Cục Minh Tiến huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41752

31

Bưu Cục Phố 1 huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa

41753