Mã bưu điện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

Nga Sơn là huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thanh Hóa mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Nga Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa: 40500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40500

2

Huyện ủy huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40501

3

Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40502

4

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40504

6

Thị Trấn Nga Sơn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40506

7

Xã Nga Yên huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40507

8

Xã Nga Hải huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40508

9

Xã Nga Liên huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40509

10

Xã Nga Thành huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40510

11

Xã Nga An huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40511

12

Xã Nga Thái huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40512

13

Xã Nga Phú huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40513

14

Xã Nga Điền huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40514

15

Xã Nga Giáp huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40515

16

Xã Nga Thiện huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40516

17

Xã Nga Trường huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40517

18

Xã Nga Vịnh huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40518

19

Xã Ba Đình huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40519

20

Xã Nga Tiến huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40520

21

Xã Nga Văn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40521

22

Xã Nga Thắng huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40522

23

Xã Nga Mỹ huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40523

24

Xã Nga Lĩnh huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40524

25

Xã Nga Thạch huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40525

26

Xã Nga Nhân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40526

27

Xã Nga Bạch huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40527

28

Xã Nga Trung huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40528

29

Xã Nga Hưng huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40529

30

Xã Nga Thanh huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40530

31

Xã Nga Thủy huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40531

32

Xã Nga Tân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40532

33

Bưu Cục Phát Nga Sơn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40550

34

Bưu Cục Hói Đào huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40551

35

Bưu Cục Mai An Tiêm huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40552

36

Bưu Cục Nga Nhân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

40553