Mã bưu điện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

Mường Lát là huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thanh Hóa mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Mường Lát thuộc tỉnh Thanh Hóa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa: 42100

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42100

2

Huyện ủy huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42101

3

Hội đồng nhân dân huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42102

4

Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42104

6

Thị Trấn Mường Lát huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42106

7

Xã Trung Lý huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42107

8

Xã Mường Lý huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42108

9

Xã Tam Chung huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42109

10

Xã Tén Tằn huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42110

11

Xã Nhi Sơn huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42111

12

Xã Pù Nhi huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42112

13

Xã Quang Chiểu huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42113

14

Xã Mường Chanh huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42114

15

Bưu Cục Phát Mường Lát huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa

42150