Mã bưu điện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

Đông Sơn là huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thanh Hóa mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đông Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-thanh-hoa

Mã bưu điện huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa: 40800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40800

2

Huyện ủy huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40801

3

Hội đồng nhân dân huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40802

4

Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40804

6

Thị Trấn Rừng Thông huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40806

7

Xã Đông Tiến huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40807

8

Xã Đông Thanh huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40808

9

Xã Đông Khê huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40809

10

Xã Đông Hoàng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40810

11

Xã Đông Ninh huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40811

12

Xã Đông Anh huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40812

13

Xã Đông Minh huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40813

14

Xã Đông Thịnh huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40814

15

Xã Đông Hòa huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40815

16

Xã Đông Yên huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40816

17

Xã Đông Văn huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40817

18

Xã Đông Phú huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40818

19

Xã Đông Quang huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40819

20

Xã Đông Nam huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40820

21

Bưu Cục Phát Đông Sơn huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

40850