Mã bưu điện Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

Bỉm Sơn là thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thanh Hóa mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa: 40700

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40700

2

Thị ủy thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40701

3

Hội đồng nhân dân thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40702

4

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40704

6

Phường Ba Đình thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40706

7

Phường Lam Sơn thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40707

8

Phường Đông Sơn thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40708

9

Xã Hà Lan thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40709

10

Xã Quang Trung thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40710

11

Phường Phú Sơn thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40711

12

Phường Ngọc Trạo thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40712

13

Phường Bắc Sơn thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40713

14

Bưu Cục Phát Bỉm Sơn thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40750

15

Bưu Cục Bắc Sơn thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40751

16

Bưu Cục Lam Sơn thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40752