Mã bưu điện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Võ Nhai là huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thái Nguyên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Võ Nhai thuộc tỉnh Thái Nguyên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thái Nguyên mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên: 24300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24300

2

Huyện ủy huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24301

3

Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24302

4

Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24304

6

Thị Trấn Đình Cả huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24306

7

Xã Phú Thượng huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24307

8

Xã Nghinh Tường huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24308

9

Xã Sảng Mộc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24309

10

Xã Thần Xa huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24310

11

Xã Thượng Nung huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24311

12

Xã Vũ Chấn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24312

13

Xã Cúc Đường huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24313

14

Xã La Hiên huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24314

15

Xã Lâu Thượng huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24315

16

Xã Liên Minh huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24316

17

Xã Tràng Xá huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24317

18

Xã Dân Tiến huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24318

19

Xã Bình Long huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24319

20

Xã Phương Giao huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24320

21

Bưu Cục Phát Võ Nhai huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24350

22

Bưu Cục La Hiên huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

24351