Mã bưu điện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Phú Lương là huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thái Nguyên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phú Lương thuộc tỉnh Thái Nguyên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thái Nguyên mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên: 24400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24400

2

Huyện ủy huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24401

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24402

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24404

6

Thị Trấn Đu huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24406

7

Xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24407

8

Xã Yên Lạc huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24408

9

Xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24409

10

Xã Yên Trạch huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24410

11

Xã Yên Đổ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24411

12

Xã Ôn Lương huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24412

13

Xã Hợp Thành huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24413

14

Xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24414

15

Xã Phấn Mễ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24415

16

Thị Trấn Giang Tiên huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24416

17

Xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24417

18

Xã Vô Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24418

19

Xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24419

20

Xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24420

21

Bưu Cục Phát Phú Lương huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24450

22

Bưu Cục Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24451

23

Bưu Cục Yên Đổ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24451

24

Bưu Cục Giang Tiên huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

24452