Mã bưu điện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Phú Bình là huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thái Nguyên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phú Bình thuộc tỉnh Thái Nguyên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thái Nguyên tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-thai-nguyen

Mã bưu điện huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên: 24900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24900

2

Huyện ủy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24901

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24902

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24904

6

Thị Trấn Hương Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24906

7

Xã Tân Hòa huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24907

8

Xã Tân Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24908

9

Xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24909

10

Xã Tân Khánh huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24910

11

Xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24911

12

Xã Đào Xá huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24912

13

Xã Thượng Đình huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24913

14

Xã Bảo Lý huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24914

15

Xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24915

16

Xã Điềm Thụy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24916

17

Xã Nga My huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24917

18

Xã Úc Kỳ huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24918

19

Xã Xuân Phương huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24919

20

Xã Hà Châu huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24920

21

Xã Kha Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24921

22

Xã Lương Phú huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24922

23

Xã Thanh Ninh huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24923

24

Xã Dương Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24924

25

Xã Tân Đức huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24925

26

Bưu Cục Phát Phú Bình huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24950

27

Bưu Cục Chợ Hanh huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24951

28

Bưu Cục KCN Điềm Thụy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24952