Mã bưu điện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Phổ Yên là thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thái Nguyên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thái Nguyên mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên: 24700

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24700

2

Thị ủy thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24701

3

Hội đồng nhân dân thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24702

4

Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24704

6

Phường Ba Hàng thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24706

7

Phường Đồng Tiến thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24707

8

Phường Bãi Bông thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24707

9

Phường Bắc Sơn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24708

10

Xã Hồng Tiến thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24709

11

Xã Phúc Tân thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24710

12

Xã Đắc Sơn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24711

13

Xã Thành Công thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24712

14

Xã Minh Đức thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24713

15

Xã Vạn Phái thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24714

16

Xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24715

17

Xã Nam Tiến thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24716

18

Xã Trung Thành thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24717

19

Xã Thuận Thành thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24718

20

Xã Tân Phú thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24719

21

Xã Đông Cao thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24720

22

Xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24721

23

Xã Tiên Phong thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24722

24

Bưu Cục Phát Phổ Yên thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24750

25

Bưu Cục KHL Phổ Yên thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24751

26

Bưu Cục Đồng Tiến thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24752

27

Bưu Cục Sam Sung 1 thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24753

28

Bưu Cục Sam Sung 2 thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24754

29

Bưu Cục Bắc Sơn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24755

30

Bưu Cục Thanh Xuyên thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24756

31

Bưu Cục Thuận Thành thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24757

32

Bưu Cục KCN Yên Bình thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

24758