Mã bưu điện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Đồng Hỷ là huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thái Nguyên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đồng Hỷ thuộc tỉnh Thái Nguyên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thái Nguyên tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-thai-nguyen

Mã bưu điện huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên: 24200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24200

2

Huyện ủy huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24201

3

Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24202

4

Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24204

6

Xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24206

7

Xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24207

8

Thị Trấn Sông Cầu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24208

9

Xã Quang Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24209

10

Xã Tân Long huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24210

11

Xã Văn Lăng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24211

12

Xã Hòa Bình huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24212

13

Xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24213

14

Xã Khe Mo huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24214

15

Xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24215

16

Thị Trấn Trại Cau huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24216

17

Xã Tân Lợi huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24217

18

Xã Hợp Tiến huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24218

19

Xã Cây Thị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24219

20

Xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24220

21

Bưu Cục Phát Đồng Hỷ huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24250

22

Bưu Cục Sông Cầu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24251

23

Bưu Cục Trại Cau huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

24252