Mã bưu điện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Định Hóa là huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thái Nguyên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Định Hóa thuộc tỉnh Thái Nguyên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thái Nguyên mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên: 24500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24500

2

Huyện ủy huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24501

3

Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24502

4

Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24504

6

Thị Trấn Chợ Chu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24506

7

Xã Tân Dương huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24507

8

Xã Tân Thịnh huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24508

9

Xã Lam Vỹ huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24509

10

Xã Linh Thông huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24510

11

Xã Quy Kỳ huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24511

12

Xã Kim Phượng huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24512

13

Xã Kim Sơn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24513

14

Xã Bảo Linh huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24514

15

Xã Phúc Chu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24515

16

Xã Bảo Cường huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24516

17

Xã Đồng Thịnh huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24517

18

Xã Định Biên huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24518

19

Xã Thanh Định huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24519

20

Xã Điềm Mặc huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24520

21

Xã Phú Đình huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24521

22

Xã Bình Thành huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24522

23

Xã Sơn Phú huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24523

24

Xã Bình Yên huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24524

25

Xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24525

26

Xã Trung Lương huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24526

27

Xã Phú Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24527

28

Xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24528

29

Xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24529

30

Bưu Cục Phát Định Hóa huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24550

31

Bưu Cục Bình Yên huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24551

32

Bưu Cục Quán Vuông huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

24552