Mã bưu điện thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

Thành phố Thái Bình là thành phố thuộc tỉnh Thái Bình có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thái Bình mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thái Bình tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-thai-binh

Mã bưu điện thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình: 06100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06100

2

Thành ủy thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06104

6

Phường Trần Hưng Đạo thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06106

7

Phường Đề Thám thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06107

8

Phường Bồ Xuyên thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06108

9

Phường Lê Hồng Phong thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06109

10

Phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06110

11

Xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06111

12

Xã Đông Thọ thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06112

13

Xã Đông Hòa thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06113

14

Phường Tiền Phong thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06114

15

Xã Tân Bình thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06115

16

Xã Phú Xuân thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06116

17

Phường Phú Khánh thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06117

18

Phường Kỳ Bá thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06118

19

Xã Vũ Phúc thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06119

20

Xã Vũ Chính thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06120

21

Phường Quang Trung thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06121

22

Phường Trần Lãm thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06122

23

Xã Vũ Lạc thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06123

24

Xã Vũ Đông thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06124

25

Bưu Cục Phát Thái Bình thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06050

26

Bưu Cục KHL Thái Bình thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06051

27

Bưu Cục An Lê thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06052

28

Bưu Cục Chơ Đác thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06053

29

Bưu Cục HCC Thái Bình thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06098

30

Bưu Cục Hệ 1 Thái Bình thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

06199