Mã bưu điện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

Tràng Bảng là huyện thuộc tỉnh Tây Ninh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Tây Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tràng Bảng thuộc tỉnh Tây Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Tây Ninh mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh: 80900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80900

2

Huyện ủy huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80901

3

Hội đồng nhân dân huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80902

4

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80904

6

Thị Trấn Trảng Bàng huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80906

7

Xã Gia Lộc huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80907

8

Xã Lộc Hưng huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80908

9

Xã Hưng Thuận huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80909

10

Xã Đôn Thuận huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80910

11

Xã Gia Bình huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80911

12

Xã Phước Lưu huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80912

13

Xã Bình Thạnh huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80913

14

Xã Phước Chỉ huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80914

15

Xã An Hoà huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80915

16

Xã An Tịnh huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80916

17

Bưu Cục Phát Trảng Bàng huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80950

18

Bưu Cục Linh Trung 3 huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80951

19

Bưu Cục KCN Trảng Bàng huyện Tràng Bảng tỉnh Tây Ninh

80952