Mã bưu điện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

Dương Minh Châu là huyện thuộc tỉnh Tây Ninh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Tây Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Dương Minh Châu thuộc tỉnh Tây Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Tây Ninh mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh: 80200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80200

2

Huyện ủy huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80201

3

Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80202

4

Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80204

6

Thị Trấn Dương Minh Châu huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80206

7

Xã Phan huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80207

8

Xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80208

9

Xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80209

10

Xã Cầu Khởi huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80210

11

Xã Truông Mít huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80211

12

Xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80212

13

Xã Bến Củi huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80213

14

Xã Phước Minh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80214

15

Xã Phước Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80215

16

Xã Suối Đá huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80216

17

Bưu Cục Phát Dương Minh Châu huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80250

18

Bưu Cục Bàu Năng huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80251

19

Bưu Điện Văn Hóa Xã Phước Minh 1 huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80252

20

Bưu Điện Văn Hóa Xã Suối Đá 1 huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

80253