Mã bưu điện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

Châu Thành là huyện thuộc tỉnh Tây Ninh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Tây Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Châu Thành thuộc tỉnh Tây Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Tây Ninh mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh: 80500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80500

2

Huyện ủy huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80501

3

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80502

4

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80504

6

Thị Trấn Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80506

7

Xã Đồng Khởi huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80507

8

Xã Thái Bình huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80508

9

Xã Hảo Đước huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80509

10

Xã An Cơ huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80510

11

Xã Phước Vinh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80511

12

Xã Biên Giới huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80512

13

Xã Hoà Thạnh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80513

14

Xã Hoà Hội huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80514

15

Xã Trí Bình huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80515

16

Xã Thành Long huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80516

17

Xã Ninh Điền huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80517

18

Xã Long Vĩnh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80518

19

Xã Thanh Điền huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80519

20

Xã An Bình huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80520

21

Bưu Cục Phát Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80550

22

Bưu Cục Thái Bình huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80551

23

Bưu Cục Thành Long huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

80552