Mã bưu điện Yên Châu tỉnh Sơn La

Yên Châu là huyện thuộc tỉnh Sơn La có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sơn La mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Yên Châu thuộc tỉnh Sơn La cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-son-la

Mã bưu điện huyện Yên Châu tỉnh Sơn La: 34650

 

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34650

2

Huyện ủy huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34651

3

Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34652

4

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34653

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34654

6

Thị Trấn Yên Châu huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34656

7

Xã Sặp Vạt huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34657

8

Xã Chiềng Đông huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34658

9

Xã Chiềng Sàng huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34659

10

Xã Chiềng Pằn huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34660

11

Xã Viêng Lán huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34661

11

Xã Yên Sơn huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34662

12

Xã Chiềng On huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34663

13

Xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34664

15

Xã Chiềng Khoi huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34665

16

Xã Chiềng Hặc huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34666

17

Xã Lóng Phiêng huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34667

18

Xã Chiềng Tương huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34668

19

Xã Tú Nang huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34669

20

Xã Mường Lựm huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34670

21

Bưu Cục Phát Yên Châu huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34680

22

Bưu Cục Phiêng Khoài huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

34681