Mã bưu điện thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

Sơn La là thành phố thuộc tỉnh Sơn La có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sơn La mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Sơn La thuộc tỉnh Sơn La cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-son-la

Mã bưu điện thành phố Sơn La tỉnh Sơn La: 34100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34100

2

Thành ủy thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34104

6

Phường Chiềng Lề thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34106

7

Phường Chiềng An thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34107

8

Xã Chiềng Xôm thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34108

9

Xã Chiềng Đen thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34109

10

Xã Chiềng Cọ thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34110

11

Phường Chiềng Cơi thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34111

12

Phường Tô Hiệu thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34112

13

Phường Quyết Thắng thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34113

14

Phường Quyết Tâm thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34114

15

Xã Hua La thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34115

16

Phường Chiềng Sinh thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34116

17

Xã Chiềng Ngần thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34117

18

Bưu Cục Phát Sơn La thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34150

19

Bưu Cục KHL Sơn La thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34151

20

Bưu Cục Chiềng Lề thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34152

21

Bưu Cục Cầu 308 thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34153

22

Bưu Cục Bó Ẩn thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34154

23

Bưu Cục Đại Học Tây Bắc thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34155

24

Bưu Cục n Sinh thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34156

25

Bưu Cục Chiềng Sinh thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34157

26

Bưu Cục HCC Sơn La thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34198

27

Bưu Cục Hệ 1 Sơn La thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

34199