Mã bưu điện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Sốp Cộp là huyện thuộc tỉnh Sơn La có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sơn La mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Sốp Cộp thuộc tỉnh Sơn La cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-son-la

Mã bưu điện huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La: 34450

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34450

2

Huyện ủy huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34451

3

Hội đồng nhân dân huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34452

4

Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34453

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34454

6

Xã Sốp Cộp huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34456

7

Xã Dồm Cang huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34457

8

Xã Púng Bánh huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34458

9

Xã Sam Kha huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34459

10

Xã Mường Lèo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34460

11

Xã Nậm Lạnh huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34461

12

Xã Mường Và huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34462

13

Xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34463

14

Bưu Cục Phát Sốp Cộp huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

34475