Mã bưu điện Phù Yên tỉnh Sơn La

Phù Yên là huyện thuộc tỉnh Sơn La có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sơn La mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phù Yên thuộc tỉnh Sơn La cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Phù Yên tỉnh Sơn La: 34900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34900

2

Huyện ủy huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34901

3

Hội đồng nhân dân huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34902

4

Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34904

6

Thị Trấn Phù Yên huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34906

7

Xã Huy Thượng huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34907

8

Xã Mường Cơi huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34908

9

Xã Mường Thải huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34909

10

Xã Suối Tọ huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34910

11

Xã Quang Huy huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34911

12

Xã Huy Bắc huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34912

13

Xã Huy Tân huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34913

14

Xã Huy Hạ huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34914

15

Xã Tường Phù huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34915

16

Xã Gia Phù huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34916

17

Xã Suối Bau huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34917

18

Xã Sập Xa huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34918

19

Xã Đá Đỏ huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34919

20

Xã Bắc Phong huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34920

21

Xã Kim Bon huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34921

22

Xã Tường Thượng huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34922

23

Xã Tường Hạ huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34923

24

Xã Tường Tiến huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34924

25

Xã Huy Tường huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34925

26

Xã Tân Lang huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34926

27

Xã Mường Lang huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34927

28

Xã Mường Do huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34928

29

Xã Tường Phong huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34929

30

Xã Tân Phong huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34930

31

Xã Nam Phong huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34931

32

Xã Mường Bang huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34932

33

Bưu Cục Phát Phù Yên huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34950

34

Bưu Cục Gia Phù huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

34951