Mã bưu điện Mường La tỉnh Sơn La

Mường La là huyện thuộc tỉnh Sơn La có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sơn La mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Mường La thuộc tỉnh Sơn La cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-son-la

Mã bưu điện huyện Mường La tỉnh Sơn La: 34200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Mường La tỉnh Sơn La

34200

2

Huyện ủy huyện Mường La tỉnh Sơn La

34201

3

Hội đồng nhân dân huyện Mường La tỉnh Sơn La

34202

4

Ủy ban nhân dân huyện Mường La tỉnh Sơn La

34203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường La tỉnh Sơn La

34204

6

Thị Trấn Ít Ong huyện Mường La tỉnh Sơn La

34206

7

Xã Nậm Păm huyện Mường La tỉnh Sơn La

34207

8

Xã Ngọc Chiến huyện Mường La tỉnh Sơn La

34208

9

Xã Hua Trai huyện Mường La tỉnh Sơn La

34209

10

Xã Chiềng Lao huyện Mường La tỉnh Sơn La

34210

11

Xã Nậm Giôn huyện Mường La tỉnh Sơn La

34211

12

Xã Mường Trai huyện Mường La tỉnh Sơn La

34212

13

Xã Pi Toong huyện Mường La tỉnh Sơn La

34213

14

Xã Tạ Bú huyện Mường La tỉnh Sơn La

34214

15

Xã Chiềng San huyện Mường La tỉnh Sơn La

34215

16

Xã Mường Bú huyện Mường La tỉnh Sơn La

34216

17

Xã Mường Chùm huyện Mường La tỉnh Sơn La

34217

18

Xã Chiềng Hoa huyện Mường La tỉnh Sơn La

34218

19

Xã Chiềng Công huyện Mường La tỉnh Sơn La

34219

20

Xã Chiềng Ân huyện Mường La tỉnh Sơn La

34220

21

Xã Chiềng Muôn huyện Mường La tỉnh Sơn La

34221

22

Bưu Cục Phát Mường La huyện Mường La tỉnh Sơn La

34230

23

Bưu Cục Thủy Điện huyện Mường La tỉnh Sơn La

34231

24

Bưu Cục Mường Bú huyện Mường La tỉnh Sơn La

34232