Mã bưu điện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

Trần Đề là huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sóc Trăng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Trần Đề thuộc tỉnh Sóc Trăng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-soc-trang

Mã bưu điện huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng: 96700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96700

2

Huyện ủy huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96701

3

Hội đồng nhân dân huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96702

4

Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96704

6

Thị Trấn Trần Đề huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96706

7

Xã Đại Ân 2 huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96707

8

Xã Trung Bình huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96708

9

Xã Lịch Hội Thượng huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96709

10

Thị Trấn Lịch Hội Thượng huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96710

11

Xã Liêu Tú huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96711

12

Xã Viên Bình huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96712

13

Xã Viên An huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96713

14

Xã Tài Văn huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96714

15

Xã Thạnh Thới An huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96715

16

Xã Thạnh Thới Thuận huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96716

17

Bưu Cục Phát Trần Đề huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96750

18

Bưu Cục Kinh Ba huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96751

19

Bưu Cục Lịch Hội Thượng huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96752

20

Bưu Cục Tài Văn huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

96753