Mã bưu điện Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

Ngã Năm là thị xã thuộc tỉnh Sóc Trăng có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sóc Trăng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-soc-trang

Mã bưu điện thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng: 96500

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96500

2

Thị ủy thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96501

3

Hội đồng nhân dân thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96502

4

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96504

6

Phường 1 thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96506

7

Phường 2 thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96507

8

Xã Vĩnh Quới thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96508

9

Phường 3 thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96509

10

Xã Mỹ Quới thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96510

11

Xã Mỹ Bình thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96511

12

Xã Long Bình thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96512

13

Xã Tân Long thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96513

14

Bưu Cục Phát Ngã Năm thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96525

15

Bưu Cục Long Tân thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96526

16

Bưu Cục Tân Long thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

96527