Mã bưu điện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

Mỹ Xuyên là huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sóc Trăng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Mỹ Xuyên thuộc tỉnh Sóc Trăng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-soc-trang

Mã bưu điện huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng: 96600

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96600

2

Huyện ủy huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96601

3

Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96602

4

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96604

6

Thị Trấn Mỹ Xuyên huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96606

7

Xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96607

8

Xã Đại Tâm huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96608

9

Xã Thạnh Phú huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96609

10

Xã Hòa Tú 1 huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96610

11

Xã Ngọc Đông huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96611

12

Xã Ngọc Tố huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96612

13

Xã Gia Hòa 1 huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96613

14

Xã Thạnh Quới huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96614

15

Xã Gia Hòa 2 huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96615

16

Xã Hòa Tú 2 huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96616

17

Bưu Cục Phát Mỹ Xuyên huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96650

18

Bưu Cục Đại Tâm huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96651

19

Bưu Cục Thạnh Phú huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96652

20

Bưu Cục Ngọc Tố huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96653

21

Bưu Cục Thạnh Quới huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

96654