Mã bưu điện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

Mỹ Tú là huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sóc Trăng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Mỹ Tú thuộc tỉnh Sóc Trăng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng: 96450

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96450

2

Huyện ủy huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96451

3

Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96452

4

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96453

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96454

6

Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96456

7

Xã Long Hưng huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96457

8

Xã Hưng Phú huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96458

9

Xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96459

10

Xã Mỹ Tú huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96460

11

Xã Mỹ Phước huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96461

12

Xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96462

13

Xã Mỹ Thuận huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96463

14

Xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96464

15

Bưu Cục Phát Mỹ Tú huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

96475