Mã bưu điện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

Long Phú là huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sóc Trăng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-soc-trang

Mã bưu điện huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng: 96200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96200

2

Huyện ủy huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96201

3

Hội đồng nhân dân huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96202

4

Ủy ban nhân dân huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96204

6

Thị Trấn Long Phú huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96206

7

Xã Long Đức huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96207

8

Xã Song Phụng huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96208

9

Thị Trấn Đại Ngãi huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96209

10

Xã Hậu Thạnh huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96210

11

Xã Trường Khánh huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96211

12

Xã Phú Hữu huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96212

13

Xã Châu Khánh huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96213

14

Xã Tân Thạnh huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96214

15

Xã Tân Hưng huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96215

16

Xã Long Phú huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96216

17

Bưu Cục Phát Long Phú huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96250

18

Bưu Cục Đại Ngãi huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96251

19

Bưu Cục Trường Khánh huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96252

20

Bưu Cục Tân Thạnh huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

96253