Mã bưu điện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

Kế Sách là huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sóc Trăng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kế Sách thuộc tỉnh Sóc Trăng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng: 96300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96300

2

Huyện ủy huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96301

3

Hội đồng nhân dân huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96302

4

Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96304

6

Thị Trấn Kế Sách huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96306

7

Xã Thới An Hội huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96307

8

Xã Kế Thành huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96308

9

Xã An Mỹ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96309

10

Xã Nhơn Mỹ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96310

11

Xã An Lạc Tây huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96311

12

Xã Phong Nẫm huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96312

13

Thị Trấn An Lạc Thôn huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96313

14

Xã Xuân Hòa huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96314

15

Xã Trinh Phú huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96315

16

Xã Ba Trinh huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96316

17

Xã Đại Hải huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96317

18

Xã Kế An huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96318

19

Bưu Cục Phát Kế Sách huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96350

20

Bưu Cục Thới An Hội huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96351

21

Bưu Cục Cái Côn huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

96352