Mã bưu điện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

Cù Lao Dung là huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sóc Trăng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Cù Lao Dung thuộc tỉnh Sóc Trăng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng: 96900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96900

2

Huyện ủy huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96901

3

Hội đồng nhân dân huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96902

4

Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96904

6

Thị Trấn Cù Lao Dung huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96906

7

Xã An Thạnh Đông huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96907

8

Xã An Thạnh 1 huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96908

9

Xã An Thạnh Tây huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96909

10

Xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96910

11

Xã An Thạnh 2 huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96911

12

Xã An Thạnh 3 huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96912

13

Xã An Thạnh Nam huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96913

14

Bưu Cục Phát Cù Lao Dung huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96950

15

Bưu Cục An Thạnh 3 huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

96951