Mã bưu điện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

Châu Thành là huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Sóc Trăng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng: 96400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96400

2

Huyện ủy huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96401

3

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96402

4

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96404

6

Thị Trấn Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96406

7

Xã Phú Tâm huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96407

8

Xã Hồ Đắc Kiện huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96408

9

Xã Thuận Hòa huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96409

10

Xã Thiện Mỹ huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96410

11

Xã An Ninh huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96411

12

Xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96412

13

Xã Phú Tân huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96413

14

Bưu Cục Phát Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96425

15

Bưu Cục Thuận Hòa huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96426

16

Bưu Cục Bố Thảo huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96427

17

Bưu Cục An Trạch huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

96428