Mã bưu điện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

Vĩnh Linh là huyện thuộc tỉnh Quảng Trị có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Trị mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Vĩnh Linh thuộc tỉnh Quảng Trị cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Trị tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-quang-tri

Mã bưu điện huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị: 48400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48400

2

Huyện ủy huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48401

3

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48402

4

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48404

6

Thị Trấn Hồ Xá huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48406

7

Xã Vĩnh Nam huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48407

8

Xã Vĩnh Trung huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48408

9

Xã Vĩnh Kim huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48409

10

Xã Vĩnh Thái huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48410

11

Xã Vĩnh Tú huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48411

12

Xã Vĩnh Chấp huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48412

13

Xã Vĩnh Khê huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48413

14

Xã Vĩnh Long huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48414

15

Xã Vĩnh Hòa huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48415

16

Xã Vĩnh Hiền huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48416

17

Xã Vĩnh Thạch huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48417

18

Xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48418

19

Thị Trấn Cửa Tùng huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48419

20

Xã Vĩnh Giang huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48420

21

Xã Vĩnh Thành huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48421

22

Xã Vĩnh Lâm huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48422

23

Thị Trấn Bến Quan huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48423

24

Xã Vĩnh Thủy huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48424

25

Xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48425

26

Xã Vĩnh Hà huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48426

27

Xã Vĩnh Ô huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48427

28

Bưu Cục Phát Vĩnh Linh huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48450

29

Bưu Cục Rú Lịnh huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48451

30

Bưu Cục Chơ Do huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48452

31

Bưu Cục Bến Quan huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

48453