Mã bưu điện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

Hải Lăng là huyện thuộc tỉnh Quảng Trị có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Trị mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Hải Lăng thuộc tỉnh Quảng Trị cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Trị tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-quang-tri

Mã bưu điện huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị: 48900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48900

2

Huyện ủy huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48901

3

Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48902

4

Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48904

6

Thị Trấn Hải Lăng huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48906

7

Xã Hải Thiện huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48907

8

Xã Hải Thành huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48908

9

Xã Hải Hòa huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48909

10

Xã Hải Dương huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48910

11

Xã Hải Khê huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48911

12

Xã Hải An huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48912

13

Xã Hải Quế huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48913

14

Xã Hải Ba huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48914

15

Xã Hải Vĩnh huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48915

16

Xã Hải Xuân huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48916

17

Xã Hải Quy huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48917

18

Xã Hải Thương huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48918

19

Xã Hải Phú huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48919

20

Xã Hải Tân huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48920

21

Xã Hải Thọ huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48921

22

Xã Hải Trường huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48922

23

Xã Hải Lâm huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48923

24

Xã Hải Sơn huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48924

25

Xã Hải Chánh huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48925

26

Bưu Cục Phát Hải Lăng huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48930

27

Bưu Cục Hội Yên huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48931

28

Bưu Cục Phương Lang huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48932

29

Bưu Cục Mỹ Chánh huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

48933