Mã bưu điện Gio Linh tỉnh Quảng Trị

Gio Linh là huyện thuộc tỉnh Quảng Trị có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Trị mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Gio Linh thuộc tỉnh Quảng Trị cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Trị mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị: 48300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Gio Linh huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48300

2

Huyện ủy huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48301

3

Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48302

4

Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48304

6

Thị Trấn Gio Linh huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48306

7

Xã Gio Mỹ huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48307

8

Xã Trung Giang huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48308

9

Xã Trung Hải huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48309

10

Xã Gio Phong huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48310

11

Xã Trung Sơn huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48311

12

Xã Vĩnh Trường huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48312

13

Xã Gio An huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48313

14

Xã Gio Bình huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48314

15

Xã Gio Châu huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48315

16

Xã Gio Thành huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48316

17

Xã Gio Hải huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48317

18

Xã Gio Việt huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48318

19

Thị Trấn Cửa Việt huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48319

20

Xã Gio Mai huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48320

21

Xã Gio Quang huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48321

22

Xã Gio Hòa huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48322

23

Xã Gio Sơn huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48323

24

Xã Hải Thái huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48324

25

Xã Linh Hải huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48325

26

Xã Linh Thương huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48326

27

Bưu Cục Phát Gio Linh huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48350

28

Bưu Cục Chơ Kên huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48351

29

Bưu Cục Băc Cửa Việt huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48352

30

Bưu Cục Gio Sơn huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

48353